Openverse

„Zbraně před máslem“: Potravinová politika, kterou nacisté používali k udržení kontroly ve Třetí říši

Jídlo nebylo pro obyvatele Třetí říše jen záležitostí ukojení potřeby hladu a chutě, ale především způsobem, jak projevit své vlastenectví a obětavost. Historička Lisa Pineová se pustila do bližšího prozkoumání nacistické propagandy, jež se mimo jiné odrážela na pokrmech, které na stolech většiny německých domácností byly podávány. Výše postavení lidé ony pravidla pochopitelně nedodržovali a jedli to, na co měli právě chuť.

Hitler

Příběh Hildegardy Trutz: Mladá žena, která porodila dítě nacistickému Německu

V roce 1936 byla sympatizantka nacismu a absolventka školy, Hildegarda Trutz, rekrutována jako jedna z německých rasově „čistých“ žen a vybrána k pohlavnímu styku s důstojníky SS v naději, že zplodí árijsky čisté dítě. Byla součástí státem podporovaného programu nazvaného Lebensborn (v překladu „pramen života“), nacistické iniciativy, která měla zatočit s klesající porodností v Německu a vytvořit tzv. panskou rasu tak, jak si žádala nacistická ideologie. Je odhadováno, že během dvanácti let trvání Třetí říše (1933-1945) bylo postupně odchováno zhruba 20 000, podobně narozených, dětí, převážně v samotném Německu, ale také v Norsku, které bylo až do konce 2. sv. války okupováno. Proč ale tato mladá žena rodila děti nacistickému Německu s takovou horlivostí?

Operace Paperclip: Kontroverzní převod nacistických vědců do USA po druhé světové válce

Operace Paperclip, tajná americká zpravodajská operace, přivedla do Spojených států více než 1600 německých vědců, inženýrů a techniků po skončení druhé světové války v Evropě. Cílem bylo využít jejich znalostí pro vojenské a průmyslové účely, a to s významným dopadem na raketový program, letectví, kosmický výzkum a medicínu ve Spojených státech.

Soldier and Black Dog Cuddling

Pes, který dostal medaili: V roce 1941 pomočil bombu a zachránil tak své majitele

Války lidstvo provázejí od nepaměti. Toto vědomí nutí člověka ptát se, zda byl v období zaznamenané historie jediný den, kdy se na světě neválčilo. Války se staly tak běžnou součástí naší historie, že nám v paměti zůstávají jen ty nejvýznamnější. A do jedné z nich se přesuneme v dnešním článku. Vydejme se na cestu do Anglie roku 1941, kdy probíhala letecká bitva o Británii.

error: Content is protected !!