Záhada zmizelé vesnice Roanoke, která po sobě nezanechala jedinou stopu

Psal se rok srpen roku 1587, když se skupina asi 115 anglických osadníků usadila na ostrově Roanoke u pobřeží dnešní Severní Karolíny. Mělo se jednat o první trvalou anglickou kolonii v Novém Světě, avšak místo toho vesnice beze stopy zmizela.

Válka se Španělskem

Guvernérem osady byl jistý John White. V roce jejího založení odplul zpět do Anglie s úmyslem shromáždit zásoby a vrátit se zpět. Osud tomu chtěl jinak, a tak když přicestoval, mezi Anglií a Španělskem vypukla válka. Tyto dvě země spolu zápolily o titul nejsilnější námořní velmoci na světě, není proto divu, že královna Alžběta I. shromáždila co nejvíce sil, aby proti Španělsku obstála. Kvůli tomu se White do Roanoke vrátil až v roce 1590. Těšil se, že znovu uvidí svou ženu s dcerou a příjezd v něm rozhodně vzbudil spoustu emocí, bohužel jistě ne radost. Po osadě totiž nezbylo téměř nic. K nalezení nebyly ani žádné stopy, které by pomohly záhadu objasnit. Opodál pouze stálo několik stromů, do nichž bylo vyryto slovo „CROATOAN“. Co to znamená? Kdo to udělal? Jistě se všem členům posádky vyrojily tucty otázek. Oblast naneštěstí nemohla prozkoumat, jelikož v době, kdy připlula, přišla bouře, která ji donutila otočit se zpět k Anglii.

Neúspěšná plavba, masakr, nebo kanibalismus?

Již je to přes 400 let a pořád nemáme uspokojivou odpověď. Informací je tristně málo a ty, které jsou k dispozici, nejsou schopny záhadu pomoct rozluštit. Existuje však několik teorií, které se ji pokoušejí vysvětlit. Slovo „Croatoan“ pochází z jazyka indiánů, kteří v okolí žili – jedná se o název ostrovu ležícího jižně od Roanoke. Zároveň se tak i jmenoval kmen, který na ostrově žil. Existuje tedy možnost, že osadníci byli uneseni nebo zabiti právě tímto kmenem původních Američanů. Vyryli své jméno na stromy proto, aby ukázali, že se jasně jedn á o jejich teritorium? Jak je známo, při postupném osidlování amerického kontinentu Evropany vyhaslo mnoho životů.

Výsledek však vůbec nemusel být tak temný. Je sice pravda, že indiáni byli s Evropany většinou na nože, avšak v tomto konkrétním případě existují i záznamy o tom, že si příchozí kolonisté vytvořili s „Croatoanci“ dobrý vztah. Toto vědomí dalo vzniknout teorii, že se s nimi kolonisté jednoduše spojili. Takové jednání by dávalo smysl i z pohledu přežití – přece jen indiáni znali americkou divočinu mnohem lépe než Evropané, kteří přicestovali přes „Velkou louži“. Nemuselo se však jednat zrovna o tento kmen, jelikož jich v okolí bylo více.

Další možností je, že se obyvatelé ostrova pokusili přeplout zpět do Anglie a ztratili se na moři. Taková plavba přes Atlantik byla v raném novověku velmi těžkou a nebezpečnou záležitostí i pro zkušené námořníky. Čím spíš by tedy pouzí osadníci mohli ztroskotat. Tato teorie stojí především na faktu, že v místě kolonie nejsou žádné stopy po boji. V době války byli navíc na nedaleké Floridě přítomni Španělé, kteří na anglickou loď mohli zaútočit.

Co když je ale odpověď na otázku, proč se nenašla žádná těla, mnohem děsivější? Existuje nějaká seriózní teorie, která pracuje s ještě temnější variantou? Všichni víme, jak kruté rituály měli například Inkové, kteří také patřili mezi původní obyvatele Nového světa. Některé kmeny v oblasti Roanoke praktikovaly kanibalismus a používaly lidské kosti ve formě prášku jako ingredienci do léčivých přípravků. Padli snad kolonisté do rukou právě nějakému takovému kmenu?

Teorií je mnoho a většina z nich stojí na reálných důkazech. Jistotu nám dávají však jen jednu – nikdy nebudeme vědět, co se na ostrově opravdu stalo. Výzkumy probíhaly i skrze analýzu DNA, avšak žádné uspokojivé odpovědi jsme se zatím nedočkali. Záhada má stále otevřený konec, což je vzrušující. A možná bychom si měli vážit blažené nevědomosti, protože na ostrově se mohly odehrát věci, o kterých bychom ani vědět nechtěli.

Zdroj: Autorský text; History, Britannica, Ranker, Smithsonian Magazine; Náhledová fotografie: Wikimedia Commons

error: Content is protected !!