Witold Pilecki: Člověk, který se dobrovolně nechal zavřít v Osvětimi

birkenau, auschwitz, concentration

13. května 1943 se začal psát jeden z nejúžasnějších příběhů odvahy, odhodlání a hrdinství druhé světové války. Tehdy se Witold Pilecki, polský voják a odbojář, dobrovolně nechal zatknout nacisty a dostal se do koncentračního tábora v Osvětimi. Co ho k tomu vedlo? A jak dopadl?

Witold Pilecki se narodil 13. května 1901 ve Varšavě v Polsku. Byl vojákem polské armády a během německé invaze do Polska v září 1939 bojoval na frontě. Po porážce Polska se Pilecki stal členem polského odboje. V roce 1940 se rozhodl provést zdánlivě šílený krok: dobrovolně se nechat zatknout nacisty a dostat do Auschwitz za účelem shromáždění informací o onom strašlivém místě a organizace odbojové činnosti uvnitř tábora.

V Osvětimi Pilecki strávil více než dva a půl roku. Během té doby se mu podařilo získat důležité informace o zvěrstvech praktikách nacistů, odsouzených na smrt a krutých podmínkách v táboře. Stal se například svědkem hromadné popravy sovětských vojáků nebo židů v plynových komorách. Tyto informace posílal do Polska a Spojeného království, ať už pomocí šifrovaných zpráv nebo provizorního rozhlasového vysílače, což pomohlo osvětlovat svět o realitě nacistického režimu.

Pilecki také zorganizoval odbojovou skupinu uvnitř tábora, známou pod zkratkou ZOW. Naverboval všemožné lidi, většinou Poláky, avšak i některé Němce. Rozdělil je do cel a tito lidé pak sbírali informace, sabotovali vybavení nebo komunikovali s vnějším světem. Dále se Pilecki pokoušel pomáhat vězňům, kteří byli v nejhorším stavu.

V roce 1943 se Pileckimu podařilo z Osvětimi uprchnout – s dalšími dvěma vězni napadli strážce a zneškodnili alarm. Poté ukradli auto a zmizeli. Po návratu do Polska pokračoval ve své odbojové činnosti a boji proti nacistům. Po skončení války se dal naopak do boje proti sovětské okupaci, s čímž byl samozřejmě komunistický režim nespokojen, a tak byl Pilecki zadržen tajnou policií a v roce 1948 umučen. Jeho příběh byl poté tajen až do kolapsu komunistického režimu.

Witold Pilecki zůstává synonymem odvahy a hrdinství. Jeho dobrovolný vstup do Osvětimi a odhodlání bojovat proti nacistům a jejich zvěrstvům jsou příkladem síly lidské vůle a morálních hodnot. Jeho nesmrtelnost jen posiluje nespravedlivá smrt a fakt, že se mu nedostalo zdaleka takových poct, jaké by si býval zasloužil. Jeho příběh nám připomíná důležitost boje proti zlu a za spravedlnost, i když to někdy znamená ohromné oběti.

V roce 2006 byl Pilecki posmrtně vyznamenán nejvyšším polským vyznamenáním, Řádem bílé orlice. Jeho památku ctí lidé po celém světě, a jeho příběh slouží také jako inspirace pro další generace, aby se postavily proti totalitním režimům a bojovaly za lidi a jejich práva.

Zdroje: Autorský text, redakce, History, Polskie Radio, Jewish Virtual Library; Náhledová fotografie: RonPorter/Pixabay

error: Content is protected !!