Všichni včetně kapitána jsou mrtví, znělo volání o pomoc. Loď později našli plnou vytřeštěných mrtvol

white ship on sea during daytime

Přibližně okolo roku 1947 zazněl v oblasti Malackého průlivu v Indonésii signál SOS. Když se americké plavidlo, které signál zachytilo, vydalo tomu v nesnázích na pomoc, na palubě našli jen mrtvoly s terorem vepsaným ve tvářích. Parník Ourang Medan potom náhle začal hořet a explodoval.

Znepokojivé volání o pomoc

Existuje řada verzí tohoto příběhu a s každou z nich se přesný rok, kdy se měla tragédie udát, liší. Všechny se ale shodují, že mělo jít o 40. léta minulého století. Americké plavidlo pohybující se v Malackém průlivu mezi Malajským poloostrovem a indonéským ostrovem Sumatra zachytilo SOS signál pocházející od jisté nizozemské lodi.

„SOS z parníku Ourang Medan. Všichni důstojníci včetně kapitána mrtví v navigační místnosti a na můstku. Asi celá posádka mrtvá,“ zněla zpráva morseovkou. Následovalo několik zmatených teček a čárek a volání končilo slovem „Umírám.“

Záhadná smrt posádky

Na pomoc parníku v nesnázích se vydala americká loď Silver Star. Po 16 hodinách se Ourang Medan objevila na horizontu a Silver Star k ní poslala dva záchranné čluny s osmi muži. Američané netušili, jak hrozný pohled se jim na Ourang Medan naskytne.

Skupina námořníků objevila palubu posetou děsivě vyhlížejícími mrtvolami. Posádka Ourang Medan měla otevřená ústa s vyceněnými zuby a vytřeštěné oči zírající k nebi ve strachem naplněném výrazu. Výprava ze Silver Star tu našla i mrtvého psa, který jako by v okamžiku smrti vztekle vrčel.

Lidští členové posádky měli ruce natažené před sebou, jako by se před smrtí něčemu bránili. Zvláštní ale bylo, že na sobě neměli žádná zjevná zranění, která by naznačovala, jak zemřeli. Stejně nedotčeně vypadal i samotný parník.

grayscale photo of fishing vessel on body of water
Foto: Lucas Santiago/Unsplash

Náhlá exploze zametla důkazy

Když se posádka Silver Star chystala dát Ourang Medan do vleku, propuknul uvnitř parníku duchů požár. Američané se stihli vrátit do bezpečí těsně předtím, než nizozemské plavidlo explodovalo. Exploze byla tak silná, že parník na okamžik zvedla nad hladinu. Potom se rychle potopil a tajemství toho, co se stalo na jeho palubě, si vzal s sebou na dno oceánu.

Piráti, chemikálie nebo nadpřirozená síla?

O tom, co posádku lodi Ourang Medan skutečně zabilo, se zřejmě můžeme jen dohadovat. Podle jedné teorie byli za jejich smrtí piráti, kteří se v těchto končinách běžně pohybovali. Útok pirátů by ale na námořnících jistě nechal jasné stopy, které by o něm vypovídaly. Všechna těla se ale našla bez jediné známky násilí.

To málo, co o smrti členů posádky víme, jen vznáší víc otázek. Není tak divu, že se rozšířila i myšlenka, že loď narazila na jakousi nadpřirozenou sílu, která jí přinesla zhoubu. Paranormální příčina se může zdát jako jediný způsob, jak se vyděšené výrazy ve tvářích obětí, jejich zvednuté ruce v obranném gestu a agresivně vrčící pes dají vysvětlit. Potvrdit to ale bohužel nijak nelze.

Ta nejpřijatelnější teorie se opírá o příběh o jediném muži, který měl údajně katastrofu Ourang Medanu přežít.

Legenda o přeživším

Záhadnou katastrofu na palubě Ourang Medan měl přežít jediný člen posádky jménem Jerry Rabbit. Moře ho prý vyplavilo na Marshallových ostrovech společně s šesti dalšími uprchlíky z parníku. Jerry Rabbit byl ale jediný, který se na pevninu dostal živý. Tam se ho potom ujal poutník, kterému se trosečník se svým příběhem svěřil.

Na palubu prokletého parníku se Rabbit dostal v Šanghaji, a to i bez jakékoliv prověrky nebo důkazu o kvalifikaci. Po vyplutí z Šanghaje se loď zastavila v několika čínských přístavech, aby naložila neznámý náklad. Potom, jak píše Shipyard Blog, plula směr Kostarika. Rabbitovi tehdy prý došlo, že jde o pašeráky.

Brzy si členové posádky začali stěžovat na bolesti břicha a na únavu. Krátce na to si záhadná choroba vyžádala první oběť. Z kapitánových dokumentů Jerry Rabbit údajně zjistil, že loď přepravovala kyselinu sírovou, kyanid a nitroglycerin, a měl za to, že chemikálie unikají z nákladového prostoru a tráví posádku. Když padali jeden po druhém, rozhodl se Jerry Rabbit společně šesti dalšími členy posádky uprchnout na záchranném člunu.

Rabbit měl zemřít brzy po svém návratu na pevninu na vyčerpání po náročné cestě otevřeným mořem.

Pověra nebo historický fakt?

Když přijde na pravdivost existence jak nizozemského parníku, tak Jerryho Rabbita, zdá se, že se nemáme oč opřít. V žádných záznamech jakéhokoliv druhu není ani o jednom z nich jediná zmínka. Nicméně, pokud chtěl kdosi existenci parníku utajit, není divu, že se o něm žádné oficiální záznamy nedochovaly.

Zdroje: All That’s Interesting, Shipyard Blog, Ripleys; Náhledový obrázek: Michael/Unsplash

error: Content is protected !!