Šokující úmrtí římských císařů: ponižování, vztek nebo náhoda

vražda panovníka

Titul římského císaře byl po několik set let nejžádanějším postem, o kterém snilo mnoho ambiciózních mužů. Kvůli vládě nad jednou z nejmocnějších říší v dějinách světa vedli lidé četné občanské války, vraždili členy vlastní rodiny a snovali nejrůznější intriky. Podíváme se na ta nejzajímavější úmrtí římských císařů.

Valerianus musel snášet kruté zacházení a ponižování

Valerianus musel během své vlády čelit stále silnější Novoperské říši, proti které se rozhodl vytáhnout s vojskem, aby zabránil jejímu rozšiřování na úkor Říma.

V bitvě u Edessy bylo císařské vojsko, oslabené epidemií moru, rozdrceno novoperským velkokrálem Šápúrem I., přičemž sám Valerianus padl do zajetí. V něm měl perskému vládci údajně sloužit jako stolička na nasedání na koně, zastávat fyzicky náročné práce a místo pokoje měl speciálně upravenou klec.

Po smrti měla být Valerianova kůže vycpána myrhou a vystavena v chrámu bohyně Anáhity, která byla bohyní války, úrody a plodnosti.

Carus zemřel úplnou náhodou

Carus se musel, rovněž jako Valerianus, potýkat s Peršany a zahájit proti nim válečné tažení. To bylo velmi úspěšné a císaři se podařilo Novoperské říši uštědřit několik tvrdých ran.

Carus dobyl hlavní město Novoperské říše, Klésifón (cca 30 km jihovýchodně od dnešního Bagdádu) a donutil velkokrále Bahráma II. vyklidit oblast.

Po tomto úspěchu však měl být Carus zabit bleskem.

Valentinianus I. zemřel v záchvatu vzteku na mírovém jednání

Valentinianus I. vládl v pozdní fázi Římské říše, která v této době stále obtížněji bránila své hranice před útoky barbarů. V tomto ohledu byl značně úspěšný a bývá tak někdy označován jako Valentinianus Veliký.

Osudným se mu stal spor s Kvády, germánským kmenem sídlícím přibližně na území dnešní Moravy, proti kterým organizoval trestnou vojenskou výpravu.

Smrt ho ale paradoxně zastihla při jednání o míru, kdy kvádští vyslanci žádali o ukončení bojů a omlouvali své výpady proti Římu. Valentiniana tyto výmluvy natolik rozčílily, že ho v amoku popadl záchvat mrtvice a zemřel.

Římští císaři jsou dodnes vnímáni jako jedni z nejmocnějších mužů historie. Jak je ovšem patrné, jejich osudy nebyly vždy šťastné a jejich životy končili i velmi tragickými způsoby. Jestli vás úmrtí římských císařů zaujala, určitě se můžete brzy těšit na další náš článek s touto tématikou.

Zdroje: Britannica, redakce Náhledový obrázek: Pixabay

error: Content is protected !!