Pověstná síla Elišky Pomořanské: Opravdu lámala meče a ohýbala podkovy?

O schopnostech Elišky Pomořanské, manželky Karla IV., jsme se mohli přesvědčit mnohokrát při shlédnutí muzikálového filmu Noc na Karlštejně. Opravdu měla mladá královna takovou sílu nebo se jedná pouze o smyšlenku, která se napříč staletími ujala?

Lámat meče umí málokdo. Vlastně téměř nikdo, snad kromě Elišky Pomořanské. A o tom, že to není žádný moderní zromantizovaný výmysl, vypovídají zápisy z kronik. Například v kronice Beneše z Krabice se můžeme dočíst, že měla větší sílu než lecjaký muž.

Eliška byla ženou, která zcela nezapadala do stereotypu své doby. „Tato paní císařovna měla v rukou takovou sílu, že si někdy v té době v přítomnosti mnoha knížat, pánů a šlechticů dala přinést novou podkovu, ukovanou pro velkého valacha, a tuto podkovu ta paní svýma vlastníma rukama zlomila. Tuto podkovu nemohli jiní okolo stojící nejsilnější muži s vynaložením všech svých sil ani ohnout. Ta paní předčila svou silou všechny, i nejsilnější muže, pokud šlo o lámání jakýchkoli železných věcí. A neučinila to jen tenkrát, když jsem to já, kdo toto píši, viděl,“ stojí v kronice podle webu Bulvární historie.

Byť mohla vystupovat jako silná a nezávislá žena, o svých schopnostech raději nemluvila. „A ačkoli měla převelikou tělesnou sílu, jak bylo řečeno, přece se s tím nechlubila ani nevynášela ve svém srdci, ale připisujíc sílu Nejvyššímu, neukazovala ji často, ale jen když pan císař poručil.“

Její manžel Karel IV. však takovou skromností netrpí a rád její „talent“ ukazoval poddaným a návštěvám, uvádí web Sto plus jednička. Eliška tak na jeho popud ohýbala podkovy a lámala meče. Koneckonců dle historických popisů nebyla něžná a drobná, nýbrž robustní a vysoká žena.

Zdroje: Bulvární historie, Sto plus jednička; Náhledový obrázek: Victoria Rain/Pexels

error: Content is protected !!