Operace Paperclip: Kontroverzní převod nacistických vědců do USA po druhé světové válce

Operace Paperclip, tajná americká zpravodajská operace, přivedla do Spojených států více než 1600 německých vědců, inženýrů a techniků po skončení druhé světové války v Evropě. Cílem bylo využít jejich znalostí pro vojenské a průmyslové účely, a to s významným dopadem na raketový program, letectví, kosmický výzkum a medicínu ve Spojených státech.

Operace byla zahájena v červenci 1945 pod původním názvem „Operace Overcast,“. Měla za úkol zkrátit válku s Japonskem a poskytnout podporu poválečnému vojenskému výzkumu. Později byla přejmenována na Operaci Paperclip, a to v listopadu 1945.

Za původním záměrem stály obavy, že by němečtí vědci mohli emigrovat a pokračovat ve svém výzkumu v neutrálních zemích. Hlavní pozornost směřovala na Sasko a Durynsko, které se staly součástí sovětské okupační zóny.

Součástí operace byli významní němečtí vědci, kteří hráli klíčovou roli ve vývoji raket V-2 a později pracovali pro NASA například Wernher von Braun nebo Arthur Rudolph. Dalšími byli Hubertus Strughold, známý jako „otec kosmické medicíny,“ Walter Schreiber, bývalý generální lékař Luftwaffe, a Reinhard Gehlen, bývalý šéf nacistické vojenské rozvědky na východní frontě. Mnozí z těchto vědců byli bývalými členy nacistické strany.

Neexistující morálka

Celý projekt byl kontroverzní z důvodu morálních dilemat, spojených s přijímáním bývalých nacistů do Spojených států, a také z právního hlediska. Americká vláda musela obejít některé zákony týkající se nepřátelských cizinců, imigrace a válečných zločinců, aby umožnila příchod těchto vědců. Falešné životopisy a zakrytí jejich nacistické minulosti byly běžnou praxí.

Operace skončila v roce 1957, ale její dopady pokračovaly. Němečtí vědci přispěli k úspěchům Spojených států v oblasti raketové technologie, letectví, kosmického výzkumu a medicíny. Byla jednou z nejambicióznějších a nejkontroverznějších zpravodajských operací v historii Spojených států, motivována touhou po využití německého vědeckého talentu pro vojenské a průmyslové účely, ale také strachem z možného rozšíření nacistické ideologie do jiných zemí. Operace Paperclip ukázala, jak mohou být politické a strategické zájmy nadřazeny morálním a právním principům.

Zdroje: Autorský text, Redakce, Britannica, History, Wikipedie; Náhledová fotografie: LungImaging/Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

error: Content is protected !!