Objevte starověkou akropoli v Mykénách: Největší město Řecka v době bronzové

Mycenae/Mykény

Pro milovníky historie jsou Mykény ideálním místem pro návštěvu. Toto město totiž skrývá spoustu historie, kterou si můžete prohlédnout na vlastní oči. Do Mykén se ještě stále můžete podívat. Z tohoto města zbyly jen malé kousíčky, na které se jezdí dívat lidé z celého světa.

Řecko je dnes považováno za ideální místo pro odpočinkovou dovolenou. Lidé jezdí na Mykonos, Rhodos, do Athén nebo třeba na Olympskou riviéru. Jenže tato země skrývá mnohem víc zajímavých míst, než mnozí z nás možná tuší.

Mykény byly v době bronzové největší a nejdůležitější řecké město (a zároveň bylo poslední etapou doby bronzové ve starověkém Řecku), které se tyčily na vrcholku kopce. Mykénskou civilizaci ale tvořilo celkem asi 20 měst. Dnes už z nich zbylo jen archeologické naleziště, ve kterém se můžete naplno ponořit do řecké historie.

Mykény se nachází zhruba 90 km od Athén a byly úplně prvním centrem první řecké civilizace. I přesto jsou například Athény mnohem slavnější než Mykény. V Mykénách se nejdříve nacházely skromné vesničky, později se ale rozrostly v města, kterým nechyběl luxus, paláce a zboží, o kterém se ostatním obyvatelům tehdejšího Řecka ani nesnilo. A právě některé z těchto věcí si ještě stále můžete v Mykénách prohlédnout i dnes.

Období řeckých dějin přibližně od roku 1700 př. n. l. do roku 1050 př. n. l. se nazývá mykénské podle tohoto starověkého města. V roce 1350 př. n. l. dosáhly Mykény největšího rozkvětu, tehdy měly asi 30 000 obyvatel. Jenže to se brzy změnilo, protože město začalo zanikat – ani dnes nejspíš není jisté, co zánik Mykén způsobilo. Spekuluje se o tom, že mezi faktory mohlo patřit zemětřesení, vnitřní rozpory, mořské národy, invaze Dórů, klimatické změny a další.

Mykény byly považovány za mýtické a mělo se za to, že se jedná pouze o bájné místo z Homérových eposů. V 70. letech 19. století ale bylo znovuobjeveno amatérským archeologem Heinrichem Schliemannem.

Mykény můžete navštívit i dnes. Vstupné je 12 €, za 20 € můžete navštívit i další historická města.

Zdroj: Redakce, autorský text; The Travel, Greek Travel Pages; Náhledová fotografie: Openverse

error: Content is protected !!