Černá smrt: Nejsmrtelnější pandemie v dějinách lidstva Evropy

person in white helmet and white dress

Virová pandemie jménem Černá smrt, která pustošila Evropu v letech 1347 až 1353, byla nejsmrtonosnější pandemií v dějinách lidstva. Údajně zabila 30-60 % evropské populace.

Černá smrt byla přenášena prostřednictvím blech na krysách a skrz vojáky vracející ze Střední Asie do centra Středomoří. Právě odtud se nemoc šířila do vnitrozemí a zanedlouho zasáhla každý kout Evropy.

Příznaky začínaly nenápadně: bolesti hlavy a nevolnosti. Poté se však lidem začaly na těle objevovat černé a velmi bolestivé vřídky. Ty se objevovaly na podpaží a v tříslech. Bakterie Yersinia Pestis během pár dní vyvolala vysoké horečky, kterým podlehlo odhadem 80 % lidí.

Evropská politika během pandemie

Černá smrt způsobila v Evropě větší politické škody než jakákoli válka. Dopady na ekonomiku byly pochopitelně obrovské, celá světová ekonomika se kvůli pandemii zastavila. Dokonce i spousta měst a vesnic zcela zanikly, protože obyvatelé zemřeli nebo odjeli. Některé vesnice měly až 90% úmrtnost. Tato pandemie vedla ke společenskému přerodu, což byla renesance. Význam slova renesance je znovuzrození.

Společnost v době moru

Tehdejší Evropané si nedokázali vysvětlit, proč zemřelo tolik lidí a spousta z nich si myslela, že je Bůh opustil. Katolická církev ztratila pevnou kontrolu nad společností, protože lidé hledali víru jinde. Po nějakém čase lidé spolu s církví došli k závěru, že se mohlo jednat jedině o Boží hněv. Opuštěni Bohem se lidé obraceli ke klasické filozofii, která byla převážně psaná Aristotelem.

Lidé byli šokování smrtelností. Lékaři si s léčbou Černé smrti nevěděli rady, každý případ se lišil a museli ke každému pacientovi přistupovat individuálně. Statisticky umírali tři až šest lidí z deseti. 

Hospodářské důsledky

Mnoho rolníků zemřelo, proto přeživší rolníci měli práce nad hlavu. Díky tomu si však mohli říkat o víc peněz, a tak se brzy stali bohatými. Odměnu dostávali v podobě sklizně plodin pro sebe a svou rodinu, nadbytek směňovali za jiné zboží a služby.

Naturální hospodářství bylo pomalu nahrazeno hospodářstvím založeným na mzdě. Někdy v této době začínalo vznikat moderní bankovnictví.

Ačkoliv byla Černá smrt tragickou událostí, tak na druhou stranu pomohla svět posunout vpřed. Byla to však dlouhá cesta, protože zničující důsledky pandemie byly obrovské.

Zdroj: History Today, History; Náhledový obrázek: Mathew Schwartz/Pexels

error: Content is protected !!