Bájná Atlantida: Ztracené a dodnes hledané město, které nejspíš leží na dně oceánu u Británie

Atlantida

Asi každý z nás už někdy slyšel o Atlantidě — bájném ostrovním městě, které kdysi údajně skutečně existovalo, avšak o tom doposud neexistovaly snad žádné důkazy. Podle Platóna se lidé v této mocné civilizaci stali chamtivými, a tak na ně bohové seslali zemětřesení, které zemi zničilo.

Atlantida vždy byla skutečnou záhadou, která mnohým nedala spát. Informace o Atlantidě pochází z Platónových dialogů Timaios a Kritias a stala se předmětem archeologického a historického bádání i sporů. Dodnes není jasné, jestli tento kontinent skutečně existoval, nebo ne. Podle Platóna se měla Atlantida nacházet v oblasti dnešního Gibraltarského průlivu.

Město, které zničila chamtivost

Atlantida byla podle Platóna stvořena řeckým bohem Poseidónem, který ji měl věnovat svému synovi jménem Atlas, po kterém byla země pojmenována. Ačkoliv měla být Atlantida rozdělena na deset částí, které byly rozděleny mezi Poseidónových deset dětí, Atlas však měl mít královskou moc nad celou zemí. Postupně se zvyšovala jejich moc a tím pádem i chamtivost a pocit nadřazenosti, takže dobývali jednu zemi za druhou. Nakonec je však postihl trest v podobě zemětřesení, které mělo celou zemi zničit a navěky ukrýt do bahnitého moře.

Atlantida již byla údajně nalezena

Tato záhada trápí historiky už velmi dlouho, a to přibližně 2400 let. Vědci a archeologové dodnes prohledávají oceán, aby toto město našli, a možná se jim to i povedlo. Před několika lety sdělil světu historik Matthew Sibson, který se o Atlantidu zajímá už spoustu let, informaci o tom, že se Atlantida údajně skrývala poblíž Velké Británie, přesněji u neobydleného skalnatého ostrova jménem Rockall. Jedná se o vrcholek vyhaslé sopky, v jejíž oblasti v minulosti několikrát zasáhlo tsunami, tato oblast dělala potíže i lodím, jelikož byla vždy těžce splavná.

Atlantida
Místo, kde se měla Atlantida nacházet | Foto: Wikimedia Commons (Public Domain)

Podle Gibsona zanikla Atlantida skutečně kvůli obrovskému zemětřesení a záplavám a zároveň dodává, že tuto oblast nelze prozkoumat, protože se zde nachází velké množství bahna. Právě bahno se mělo objevit kvůli tomu, že zde zanikl velký ostrov. Historik se opírá také o snímky mořského dna v blízkosti ostrova Rockall — na dně jsou viditelné lidské zásahy, což mohou být právě zbytky ztracené Atlantidy.

Zdroj: Autorský text, redakce Ansu; Express, All That Is Interesting, Dotyk; Náhledová fotografie: Віщун/Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

error: Content is protected !!